Filatelija - delavnica za zbiratelje znamk

datum: 29.11.2010

kategorija: Delavnice

 Delavnica se izvaja vsako sredo med 18.oo in 19.oo uro v prostorih Medobčinskega društva invalidov Goriške na Sedejevi ulici 8 v Novi Gorici.

Namen delavnice je spoznavanje zgodovine, kulture, običajev, verstev, športa skozi prizmo zbiranja in spoznavanja znamk, priprave tematskih razstav nacionalnega in mednarodnega značaja. Tedenski srečanj se udeleži v povprečju od 12 do 20 udeležencev.

Delavnico vodijo člani - mentorji Filatelističnega društva Nova Gorica 

Filatelija: poimenujemo zbiranje in proučevanje poštnih in taksovnih znamk, ki vključuje študije oblikovanja , izdelave in uporabe posameznih poštnih znamk. Z razvojem filatelije se je proučevanje razširilo na ostale poštne vrednotnice, na poštne žige  in pečate na raziskovanje ozadja posameznih izdaj, na proučevanje poštnih tarif in celo na zgodovino posamezne poštne uprave.

Filatelija se v vsakdanjiku često enači z zbiranjem znamk, kar je popolnoma napačno. Zbiranje znamk je običajno prostočasovna dejavnost ali konjiček, ki ni nujno povezana s študijami in raziskovanjem tako zbranih poštnih znamk. Je pa zbiranje znamk dobra osnova za raziskave in razvoj posameznika iz zbiralca poštnih znamk v filatelista. V vsakem primeru je poznavanje temeljnih filatelističnih znanj nujno potrebno vsakemu zbiralcu poštnih znamk. S takšnim osnovnim poznavanjem filatelije se je namreč moč izogniti nakupom cenovno dragega filatelističnega gradiva, ki sicer nima kakšne posebne filatelistične vrednosti.

kuvertaMDI.jpg 

 

Tradicionalna filatelija

Je osnovno in najstarejše področje filatelije. Ukvarja se z raziskavami posameznih poštnih znamk, ki vključujejo študije:

potek oblikovanja papir (debelino, težo, strukturo, itd; tudi vodne znake) lepilo ali gumiranje tiskarske tehnike ločevanje (zobčanje, razrez) ponatis pretisk ponaredki in prirejanje   Poštna zgodovina

Je področje filatelije, katerega proučevanje razdelimo na poglavja:

tarife poštni žigi poštne poti prenosna sredstva poštne organizacije   Poštne celine

Je področje, ki se ukvarja s pojavom drugih oblik potrjevanja plačane poštne storitve kot so poštne znamke:

dopisnica pismo pasica zalepka   Tematska filatelija

Je sorazmerno mlado področje filatelije, ki se ukvarja predvsem s proučevanjem upodobljenih motivov na poštnih znamkah. Posameznih tematik je na stotine, med najbolj raziskanimi so:

znamenite osebnosti živali rastline šport prevozna sredstva arhitektura znamke na znamkah

 

Taksovna filatelija

Taksovna filatelija ali fiskalna filatelija se ukvarja z drugimi nepoštnimi nameni uporabe znamk. V to področje vključujemo znamke, s katerimi so se prvenstveno potrjevale plačane pristojbine, zakonske dajatve, takse ali davki. Tipični predstavniki so:

koleki (davčni, sodni, upravni, ...) doplačilne znamke vojne znamke humanitarne znamke

FILATELIJA, splošno uporabljeno ime za sistematično zbiranje in proučevanje znamk in druge poštnih dokumentov. Besdo filatelija je skoval francoz M. Herpin leta 1864 iz grških besed filos + ateleia (prijatelj + brez vsiljevanja).

 

 FILATELIST, zbiralec znamk; tisti, ki zbira znamke in drugo poštno dokumentacijo zaradi proučevanja, potrjevanja zgodovinskih dejstev, kompletiranja izdaj po poštnih upravah ali združevanje po temah ali zgolj zbiranje in hranjenje za potrebe lastne osebnostne rasti.

 Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Filatelija
Vir: http://www.filatelija.com/enciklopedija/slike-f/enciklopedija%20f.htm