Delavnica - računalniško znanje - pod do uspeha

datum: 04.12.2010

kategorija: Delavnice

delo_je_sreca_za_invalida.jpg

PIRJAVE ZA DELAVNICE - RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE SPREJEMAMO SKOZI CELO LETO

V Društvu si prizadevamo z računalniškim opismenjevanjem omogočiti invalidom z zmanjšanimi gibalnimi omejitvami dostopnost do storitev v javnem sektorju, dostop do nakupovalnih centrov, dostop do bančnih storitev). Poudarek pri teh delavnicah je da z pridobljeni znanji so bolj samostojni neodvisni.

Funkcijska znanja, ki jih udeleženci pridobijo na teh delavnica:

  • Dostop do storitev preko e-uprave
  • Dostop do e-bančnistva
  • Dostop do spletnih trgovin
  • Dostop do spletnega portala davčne uprave
  • Dostop do spletnega portala geodetske uprave
  • Dostop do portala Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Kot partnerji (pisma o namerah) tesno sodelujemo s podjetjem SPIN d.o.o., ki sodeluje na javnih razpisih Ministrstva za šolstvo na področju računalniškega opismenjevanja odraslih. V letu 2010 smo v te programe vključili 26 invalidov.