Volilno programska seja - občni zbor Društva MDI Goriške

datum: 13.03.2011

kategorija: Obvestila članom

Občnii zbor Društva MDI Goriške bo v SOBOTO 26. marca 2010 ob 10.00 uri v prostorih Dijaškega doma v Novi Gorici.

Predlagam sledeči dnevni red:

  1.  Otvoritev skupščine (pozdravni nagovor delegatom in gostom)
  2.  Izvolitev delovnega predsedstva
  3.  Predlaganje in izvolitev organov skupščine (verifikacijske-volilne komisije, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika)
  4.  Poročilo verifikacijske komisije
  5.  Sprejem poslovnika občnega zbora
  6.  Poslovna poročila

   - Poročilo predsednika društva o izvajanju zastavljenih programov v letih 2007 – 2011
   - Poročilo nadzornega odbora skupaj z finančnim poročilom za leto 2010
   - Poročilo častnega razsodišča za leto 2010

 7. Razprava in sprejem poslovnega poročila za leto 2010
 8.  Razrešnica dosedanjih organov društva – glasovanje
 9.  Predstavitev kandidatnih list - organov društva za obdobje 2011 – 2015
10. Volitve organov društva
11. Pozdravni nagovori gostov
12. Predstavitev programa dela društva za leto 2011
13. Razno – družabno srečanje

 Zastavimo delo za bodočnost delovnih invalidov in ostalih invalidov, ki živijo in delajo v življenjskem in delovnem okolju na našem območju. Skupaj zmoremo več. Morebitno nujno zadržanost-bolezen javite na telefon 05 302 64 76 (od ponedeljka do četrtka do 8 do 12 ure). Načrtujemo, da bo občni zbor zaključen ob 12.oo uri. Sledi družabni del s kosilom.

Prilagamo izvleček poslovnega poročila 2010 s programom dela za leto 2011.
Priloga: poslovno porocilo za leto 2010 s programom za leto 2011.

                                                                  PREDSEDNIK
                                                               Društva MDI Goriške
                                                               mag. Valter ADAMIČ