Zapisnik Občnega zbora Društva MDI Goriške 26.03.2011

datum: 25.05.2011

kategorija: Obvestila članom

 

Spoštovani člani Društva MDI Goriške

V pdf formatu vam posredujemo Zapisnik volilno - programske seje Občnega zbora Društva MDI Goriške, ki se je odvijal v SOBOTO, 26. marca 2011 s pričetkom ob 9.45 minut.

Na volilno programski seji Občnega zbora Društva MDI Goriške

  • Izvolili novo vodstvo društva za mandatno obdobje 2011 - 2015
  • Sprejeli poslovno poročilo za leto 2010
  • Sprejeli poroćilo nadzornega odbora za leto 2010
  • Sprejeli poročilo častnega razsodišča za leto 2010
  • Sprejeli program dela (vsebinski in finančni del) za leto2011

Več v dokumentu pdf --> zapisnik seje občnega zbora

 

                                                                              Predsednik

                                                                      Društva MDI Goriške

                                                                       mag. Valter Adamič