Pomagajte nam oblikovati - AKCIJSKI PROGRAM "Občina po meri invalidov"

datum: 30.09.2011

kategorija: Občina po meri invalida

Po odmevni "Okrogli mizi" - Občina po meri invalida" smo pred naslednjo razvojno fazo projekte "Priprava akcijskega programa "OBČINA PO MERI INVALIDA" za obdobje 2012-2015. SKUPAJ ZMOREMO VEČ.

Ob tej priložnosti bi se v imenu VSEH INVALIDSKIH ORGANIZACIJ zahvalil vsem udeležencem, ki so se vključili v pripravo Analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica. Okrogla miza, ki se je odvijala v SREDO 28. septembra 2011 predstavlja vrh ledene gore - skupnih prizadevanj za izboljšanje pogojev v okolju, kjer invalidi živimo in delamo. Z anketami, neposrednimi pogovori, udeležbo in razpravo na okrogli mizi ste pomembno prispevali k pirpavi delovnega osnutka "Analize o položaju invalidov v Mestni občini Nova Gorica".

       Občina po meri invalid       Občina po meri invalid       Občina po meri invalida Nova Gorica

Posredujemo vam nekaj odmevo iz javnih medijev:

Smo pred naslednjim - ODLOČILNIM KORAKOM - priprava AKCIJSKEGA PROGRAMA Mestne občine Nova Gorica "Občina po meri invalida" za obdobje 2012 - 2015:

V prilogi vam dostavljamo Wordov obrazec, ki ga uporabite pri oblikovanju vašega predloga naloge, ki naj bi bil vključen v program 2012-2015. Če se o določenem podatku ne morete opredeliti, polje pustite prazno - ga bomo kasneje skupaj oblikovali. Če imate več predlogov, je potrebno dostaviti vsak predlog na svojem obrazcu. Predloge pošljite na Email: info@invalidigoriske.si do 10. oktobra 2011. Za pomoč pri pripravi predloga smo dosegljivi na telefon 05 302 64 76.

 

ZAHVALJUJEMO SE VSEM SODLUJOČIM PRI PRIPRAVI ANALIZE O POLOŽAJU INVALIDOV V MESTNI OBČINI NOVA GORICA

 • Župan Mestne občine Nova Gorica g.Arčon Matej
 • Svetnikom Mestne občine Nova Gorica
 • Strokovnim službam Mestne Občine Nova Gorica
 • MDDSZ Direktoratu za invalide (ga. Saša MLAKAR, podsekretar)
 • Upravna enota Nova Gorica
 • Zvezi delovnih invalidov Slovenije
 • Zvezi paraplegikov Slovenije (g. Matjaž Planinc, arhitekt)
 • ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Zavod za zdravstveno zavarovanje
 • Zavodu za zaposlovanje - OE Nova Gorica
 • Center za socialno delo Nova Gorica
 • Center za pomoč na domu KLAS
 • Združenemu zdravstvenemu domu v Novi Gorici
 • Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
 • VDC Nova Gorica (Solkan in Stara Gora)
 • Slovensko narodno gledališče Nova Gorica
 • Goriška knjižnica
 • Ljudska Univerza Nova Gorica
 • Policijska postaja Nova Gorica
 • Ravnateljem Vrtcev, Osnovnih in srednjih šol (8 osnovnih, 3 srednje in 3 visoke šole)
 • Dekanu g. Alešu Rupniku za koordinacijo med zupnjišči Mestne občine Nova Gorica
 • Podjetju - Komunala Nova Gorica
 • Podjetju SPIN d.o.o.
 • Solkanska industrija apna
 • Livarna Gorica d.o.o.
 • Avrigo d.d. Nova Gorica
 • Invalidskemu podjetju ŽELVA
 • Invalidskemu podjetju Posočje (ima koncesijo za poklicno rehabiltiacijo)
 • Škofijska Karitas Koper
 • Slovenske železnice OE Nova Gorica
 • Rdeči križ - Nova Gorica
 • Članom delovne skupine Občina po meri invalida
 • Svetu za invalide pri Mestni občini Nova Gorica