DOHODNINA ZA LETO 2016

datum: 31.12.2015

kategorija: Obvestila članom

Zbiram donacije iz dohodnine 0,5 % za izvajanje POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV Medobčinskega Društva invalidov Goriške do 23. decembra 2016.

VAŠIM DRUŽINSKIM ČLANOM, PRIJATELJEM IN ZNANCEM - predlagajte jim, da donirajo 0,5 dohodnine našemu društvu. (prejemniki obvestila – odločbe o dohodnini). S tem dejanjem državljani zahtevajo , da država, ki je že  pobrala dohodnino odvoji 0,5% dohodnine za dejavnosti MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV GORIŠKE.
=======================================================

Če potrebujete dodatne obrazce jih dobiste na spletnih straneh Društva MDI Goriške:

Obrazec se nahaja v pdf-prilogi:             donacija dohodnine MDI Goriske
Obrazec prilagamo tud v Wordu-prilogi: Donacija dohodnina MDI Goriske.doc

Obrazce, ki bodo prispeli na društvo do 25.12.2016 bomo osebno dostavili na davčno izpostavo. Naslov: Društvo MDI GORIŠKE, Sedejeva ulica 8; 5000 Nova Gorica.

===================================================

ŽE DANES PREDSTAVLJAJO TA SREDSTVA POMEMBEN VIR FINACIRANJA PROGRAMOV MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV GORIŠKE.

 V DOHODNINSKEM LETU 2015 SMO PREJELI  DONACIJO IZ NASLOVA DOHODNINE V VIŠINI  3.474 EUR – kar predstavlja za nas veliko priznanje in podpora našemu delu. V LETU 2012 IZ NASLOVA DONACIJE-DOHODNINE PRIDOBILI NAJVEČ SREDSTEV IZMED VSEH 69 DRUŠTEV DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE

ZDRUŽENI ZMOREMO VEČ – STE AMBASADORJI NAŠEGA POSLANSTVA – POMAGAJTE NAM, DA S SVOJIM DELOM IZBOLJŠAMO ŽIVLJENJE IN DELO V KATEREM ŽIVI IN DELA INVALID NA GORIŠKEM.

 VESELI BOMO SLEHERNE VAŠE POBUDE ZA ŠE BOLJŠE DELO.

                                                                Predsednik

                                                          Društva MDI Goriške

                                                         mag. Valter Adamič