Občina po meri invalida - Občina Renče -Vogrsko

datum: 23.11.2013

kategorija: Občina po meri invalida Renče Vogrsko

S pospešenimi koraki OBČINA RENČE-VOGRSKO hiti s pripravami kandidature za pridobitev listine Občina po meri invalida.

Vabimo vas na OKROGLO MIZO o položaju invalidov v Občini Renče-Vogrsko

Občina po meri invalida

Prilagamo vabilo v pdf formatu --> VABLJENI

Okrogla miza o položaju invalidov v občini Renče-Vogrsko zaokrožuje triletno delovanje priprav analize o položaju invalidov v Občini Renče-Vogrsko, ki je nastala v v okviru magistrske naloge mag. Katarine Tischer Gregorič ob tesnem sodelovanju občinske uprave, invalidskih organizaciij in inštitucij, ki dajejo pomemben prispevek za vključevanje invalidov v vsakdanje življenje v Občini Renče-Vogrsko. 

Magistrsko delo, ki ga prilagam, naj vam bo ogrodje, v katerega boste lahko vgradili preodloge za izboljšanje možnosti pogojev življenja in dela invalidov v občini Renče-Vogrsko. V magistrski nalogi najdete tako analizo o položaju invalidov v Občini Renče-Vogrsko, kot tudi akcijski načrt. Predmetno gradivo uporabite kot delovno gradivo, ki ga bo potrebno nadgraditi (delo se nanaša do leta 2010) - dopolniti z vašimi predlogi. 

 

Dostop do spletnih strani invalidskih organizacij, ki delujejo v Občini Renče-Vogrsko: 

 OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA PO MERI INVALIDA

Občina Renče-Vogrsko je kot TRETJA občina na Primorskem (Severna Primorska, Južna Primorska; in Notranjska – skupaj 25 občin).  Župan g. Aleša Bucika je imenoval osemčlansko delovno skupino, da prirpavi Analizo o položaju invalidov v Občini Renče Vogrsko,  pripravi Okroglo mizo "Občina po meri invalida, ter pripravi akcijski načrt za izboljšanje življenskega in delovnega okolja v občini Renče-Vogrsko. 

Uvrstitev med kandidate za pridobitev listine Občina po meri invalida v letu 2014 pomeni za vse sodelujoče v projektu dodatna spodbuda in hkrati strokovna pomoč v okviru projektnega sveta Občina po meri invalida, ki deluje v okviru Zveze delovnih invalidov Slovenije.  Za nas invalide pa to predstavlja priložnost, za prijaznejše okolje do problemov invalidov v življenjskem in delovnem okolju.

 Sama listina  »Občina po meri invalida« je simbolika. Za nas invalide prestavlja ta simbolika, dejansko izboljšanje pogojev za delo in življenje slehernega invalida in to ne glede na vrsto telesne okvare in v tej povezavi omejitve s katerimi se srečujemo invalidi v življenjskem in delovnem okolju.

 V pričakovanju, da  bo Občina Renče-Vogrsko  pridobila LISTINO »Občina po meri invalida" v letu 2014 tretja »svetleča zvezda« na Primorskem, ki kaže pot ostalim invalidom na Primorskem za ustvarjanje pogojev sreče za invalida v življenjskem in delovnem okolju.

V pričakovanju vasega prispevka za dobrobit invalidov!