Analiza in program - Občina po meri invalida - Renče-Vogrsko

datum: 16.12.2013

kategorija: Občina po meri invalida Renče Vogrsko

Po uspešni izvedbi okrogle mize "Občina po meri invalida" vstopamo v fazo sprejema analize in akcijskega načrta

 Okrogla miza "Občina po meri invalida" , ki smo jo organizirali skupaj z občino Renče-Vogrsko dne 27.11.2013 na sedežu občine se je udeležilo 30 udeležencev, kar nas je prijetno presenetilo.

 

Izvedena okrogla miza je po vsebini pomenila nadgradnjo analize o položaju invalidov v Občini Renče-Vogrsko in je hkrati prispevala tudi k nadgradnji Akcijskega načrta. Vsebinski potek okrogle mize predstavljamo v priloženem zapisniku.

Na osnovi raziskave, ki jo je v letih 2010-2011 opravila mag. Katarina Tischer Gregorič in mna osnovi sodelovanja z predstavniki civilne družbe, inštitucij, zavodov, šol, na osnovi okrogle mize smo izdelali analizo o položaju invalidov v občini Renče-Vogrsko in na tej osnovi izdelali akcijski načrt Občine Renče-Vogrsko. 

Vse predstavnike civilne družbe, lokalne skupnosti zavodov, šol in inštitucij naprošamo, da nam pošljete predloge za nadgradnjo tako analize, kot tudi akcijskega načrta.

 • Župan občine Renče-Vogrsko
 • Predstavniki občinske uprave občine Renče-Vogrsko
 • Predstavniki Društva MDI Goriške
 • Novinarji Radia Koper
 • Člani uredniškega odbora Občinskega lista - Renče.Vogrsko
 • Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica
 • Območno zdrruženje Zveze borcev - Bukovica Volčja Draga
 • Rdeči križ Renče
 • Društvo upokojencev Renče
 • Center za socialno delo Nova Gorica
 • Društvo paraplegikov Severne Primorske
 • Društvo upokojencev Vogrsko
 • Rdeči križ KS Bukovca Volčja Draga
 • Osnovna šola Renče
 • Društvo upokojencev Bukovca - Volčja Draga
 • Varstveni delovni center Nova Gorica
 • Krajevna skupnost Vogrsko
 • Zdravstveni dom Nova Gorica
 • Varstveni delovni center Enota Stara Gora
 • Društvo civilnih invalidov vojn Primorske
 • Člani projektne skupine - Občina po meri invalida

 V četrtek 19. decembra 2013 bo Občinski svet obravnavali in (upamo) tudi sprejel tako analizo, kot tudi akcijski načrt., ki bo osnova za izboljšanje okolja prijaznega do invalidov.

če dodam moje osebno mnenje - projekt je zasnovan na temelju konkretnih problemov, katerih razrešitev le teh povečuje dostopnost do storitev in vzpostavlja ENAKE MOŽNOSTI ne glede na omejitve, s katerimi se soočajo osebe s posebnimi potrebami.

SKUPAJ ZMOREMO VEČ

Koordinator projekta

Društvo MDI Goriške