FILM ZA VSE - ustvarjalnost naših invalidov

datum: 21.08.2014

kategorija: Aktualne novice

Tudi nekateri člani našega društva so v preteklih mesecih obiskovali delavnice v sklopu projekta Film za vse, na katerih so pridobivali različna znanja, potrebna za snemanje filmov.

 Projekt Film za vse je začel sredi leta 2013 in poteka pod administrativnim vodstvom Rotary kluba Nova Gorica. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

                Film za vse                    Film_za_vse3

Matjaž - član društva v vlogi kamermana            Skupaj zmoremo več - ekipno delo

Film_za_vse3Glavni cilj projekta je bil različnim invalidom ponuditi specifična znanja, s katerimi bi povečali njihove možnosti za zaposlitev na kulturnem področju, ter jim hkrati omogočili kakovostno udejstvovanje na področju filmske in video dejavnosti. Projekt je poleg podpornih aktivnosti ponudil predvsem različne delavnice, na katerih so izkušeni filmski delavci svoje znanje posredovali tečajnikom. Usposabljanja so bila razdeljena tako kot poteka tudi delo pri nastajanju filma – od pisanja scenarija, preko režije, dela s kamero, lučmi in mikrofoni, filmsko igro, pa do montaže in upravljanja z avtorskimi pravicami za končni izdelek. Delavnice, ki so potekale delno v Novi Gorici in delno v Ljubljani, so bile dovolj obsežne, da so omogočale pridobivanje širokega znanja, poleg teoretskih osnov pa je bilo poskrbljeno tudi za možnost, da udeleženci svoje novo znanje preiskusijo tudi v praksi. Zaključne delavnice so tako potekale kot čisto pravo filmsko semanje: ekipe so se s kamerami in ostalo opremo podale v Novo Gorico, v Štanjel in na Vrhniko pri Ložu. Nastalo je nekaj reportaž in nekaj krajših igranih filmskih prizorov različnih žanrov. Predvsem pa se je oblikovala skupina z ustreznimi filmskimi znanji, ki bo tudi v prihodnje poskrbela za kakšen zanimiv filmski izdelek!