Za PREDSEDNICO MDI Goriške je bila izvoljena: KLEČ Ana

 V IZVRŠNI ODBOR društvaso bili izvoljeni naslednji člani:

 1. ILIĆ  Radoje
 2. BAJT  Karel
 3. PREGELJ Jordan
 4. TUŠAR Roman
 5. SIMČIČ Marija 
 6. SUSIČ Janko
 7. VRTOVEC Aleš
 8. VOLK Matjaž
 9. PERAS Ida
 10. ČEBRON Tanja

V NADZORNI ODBOR so bili izvoljeni :

 1.  ZAVRTANIK Darko (predsednik)
 2.  ŽABOTA Jože (član)
 3. SKRT Bernard (član)

V ČASTNO RAZSODIŠČE so bili izvoljeni:

 1. GOLOB Danko (predsednik)
 2. BERDON Matjaž (namestnik predsednika častnega razsodišča)
 3. KOGLOT VULES Lilijana (član)
 4. ŠTRUKELJ Almira (član)
 5. REMIAŠ Ana Marija (namestnik člana častnega razsodišča)
 6. RABZELJ Katjuša (namestnik člana častnega razsodišča)

Vsem izvoljenim v organe društva iskreno čestitamo ter jim želimo uspešno delo.

Kategorije: NoviceVoltve