Medobčinsko društvo invalidov Goriške letos praznuje 40 let delovanja  Izhaja iz Društva invalidov, ki je bilo ustanovljeno leta 1977, in danes povezuje približno 1000 delovnih invalidov. MDI  Goriške, s sedežem v Novi Gorici, deluje na območju občin Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in MO Nova Gorica. Pokriva območje, na katerem živi in dela čez 6.400 delovnih invalidov in je vključeno v Zvezo delovnih invalidov Slovenije, ki vključuje 69 društev iz vse Slovenije.

Ena od ključnih nalog društva je vključevanje invalidov v delovne procese, skratka iskanje zaposlitve in ohranjanje delovnih mest za invalide. Pomemben segment delovanja društva predstavljajo tudi posebni socialni programi, ki jih financirajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in lokalne skupnosti. V okviru posebnih socialnih programov za člane društva organizirajo najrazličnejše dejavnosti, ki jih usmerjajo v zdrav življenjski slog. Delovni invalidi MDI Goriške se lahko vključujejo v različne športne aktivnosti, organizirane so delavnice (računalništvo, ročna dela, digitalna fotografija …), izleti, delovni invalidi lahko koristijo cenovno ugodne počitniške zmogljivosti, na voljo jim je brezplačna pravna pomoč … Društvo si zelo prizadeva, da se delovni invalidi zaradi invalidnosti ne počutijo zapostavljeni v družbeni sredini, v kateri živijo, temveč enakopraven člen te družbe. Prav zato se v zadnjih letih izvaja program Občina po meri invalidov, s katerim se občine, skupaj z MDI Goriške, trudijo pri odpravljanju arhitektonskih, vsebinskih, organizacijskih in miselnih ovir. Vse to prispeva k izboljšanju življenjskega in delovnega okolja za invalide.

40. jubilej društva smo proslavili 20. oktobra v dvorani novogoriške mestne hiše. Slovesnost so oblikovali posamezniki, skupine in društva. Na violini se je s skladbo Pentlje predstavila Vita Jenišek, tri skladbe je odigrala skupina Citre za dušo in srce pod vodstvom Janke Frančeškin, tri skladbe so predstavile članice vokalno instrumentalne skupine Kitara za dušo pod vodstvom Janje Bužinel in s solistko Nežo Drusany, nastopila je plesna skupina OŠ Kozara pod vodstvom Tine Krivec, navdušila je tudi sestavljenka plesov folklorne skupine Unitri pod vodstvom Marije Kapušin, dve pesmi pa je zapel še pevski zbor VDC pod vodstvom Andreje Konjedic Lenardič ob klavirski spremljavi Anice Furlan. Program je povezovala Katarina Strosar. Predsednica Zvezdana Markič je ob obletnici MDI Goriške podelila plakete članom ter drugim društvom in organizacijam, s katerimi sodelujejo. Slovesnosti so se poleg članov društva in prostovoljcev udeležili tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) Drago Novak, novogoriški župan in podžupan občine Miren-Kostanjevica, predstavniki MO Nova Gorica in občine Renče-Vogrsko, predstavniki pobratenih društev ter drugih organizacij. Plaketo MDI Goriške in srebrni znak ZDIS je prejel tudi dolgoletni predsednik društva, nosilec zaslug pri opravljanju arhitektonskih ovir v Novi Gorici Jože Škrlec, ki je pred desetimi leti dobil tudi plaketo MONG in zlati znak ZDIS. Škrlec, ki je društvo vodil 25 let, je bil predsednik Komisije za šport in rekreacijo invalidov Slovenije in zunanji član delavskega sveta, ko so začeli graditi kapacitete ZDIS v Čatežu za ohranjanje zdravja invalidov. S svojo navzočnostjo so vsi navzoči prispevali, da je ta pomemben trenutek za naše društvo, še toliko bolj slovesen.

Za izdatno finančno pomoč, ki omogoča izvedbo programov ter posledično invalidom  kvalitetno življenje, je društvo hvaležno organizaciji FIHO, Mestni občini Nova Gorica, občinam Šempeter-Vrtojba, Kanal ob Soči, Brda, Miren-Kostanjevica in Renče-Vogrsko ter novogoriškemu zavodu za zaposlovanje.

Hvaležni so tudi dolgoletnemu predsedniku društva Valterju Adamiču za njegov trud in požrtvovalnost pri vodenju in izvajanju projekta Občina po meri invalida, ter številnim sponzorjem, ki so omogočili izpeljavo programa ob jubileju društva.

SPONZORJI:

MAHLE

 • MAHLE LETRIKA d. o.o., ŠEMPETER
 • FRUCTAL  d.o.o., AJDOVŠČINA
 • AGROPRESKRBA d.o.o., SEŽANA
 • SALONIT ANHOVO d.d.,
 • VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO PETELIN-ROGELJA, Tomaj
 • VINARSTVO STARC, TOMAJ
 • VINA KOBAL, ŠTANJEL
 • VINARSTVO ERZETIČ, VIŠNJEVIK
 • KLET PUPIS, TOMAJ
 • VINARSTVO SIMČIČ, CEGLO
 • VINARSTVO ŠIBAV, NEBLO
 • VINARSTVO ZALATEL, HRUŠEVLJE
 • ŠTAMPELOVA KMETIJA, TOMAJ
 • VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO PIŠOT, VOJŠČICA
 • VINSKA KLET »Goriška Brda« z.o.o.,DOBROVO
 • AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA d.d.
 • VRTNARIJA KODRIČ, VRTOJBA
 • GRAFIKA SOČA d.d. NOVA GORICA
 • PECIVO d.d. NOVA GORICA
 • ŠC NOVA GORICA, BIOTEHNIČNA ŠOLA ŠEMPETER
 • MARUŠIČ d. o.o, OPATJE SELO
 • TRGOVINA BRAJCA ŽUŽIČ ANDREJA s.p., KOSTANJEVICA NA KRASU

 

Kategorije: Novice