Dne 25.3.2017 je v Desklah potekal redni zbor članov društva

 Na rednnem zboru članov MDI Goriške, ki je potekal dne 25.3.2017, je dosedanji predsednik društva mag. Valter Adamič podal odstopno izjavo z mesta predsednika društva. Z večino glasov je bila za predsednico društva izvoljena Zvezdana Markič. Izvoljena sta bila tudi dva nadomestna člana izvršnega odbora in sicer Ana Kleč ter Janko Susič. Dosedanjemu presedniku mag. Valterju Adamiču se iskreno zahvaljujemo za dolgoletno, požrtvovalno delo v društvu, novi predsednici pa želimo uspešno vodenje društva.

Kategorije: Novice