Kdo sme parkirati na invalidskih parkirnih mestih?

Po 53. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP) lahko na označenem parkirnem prostoru za invalide parkirajo:

 

  • oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo in osebe z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro,
  • težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
  • spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo iz prve ali druge alinee tega odstavka, ki sama ne more ali ne sme voziti motornega vozila, hudo duševno prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb ali osebo, ki je slepa,
  • spremljevalec, ki vozi in spremlja mladoletno osebo, ki je hudo telesno ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju …
  • voznik vozila, parkiranega v skladu s prvim ali četrtim odstavkom tega člena, mora označiti parkirano vozilo z veljavno parkirno karto.

Parkirna karta za invalide

Ker je bilo tudi pri parkirnih kartah za invalide kar nekaj zlorab, so maja lani začeli uvajati nove. Pravilnik o parkirni karti (Uradni list RS, št. 41/2006) natančno določa obliko in vsebino karte, in sicer je pravokotne oblike, velikosti 106 x 148 mm. Osnovna barva je svetlo modra, z izjemo belega simbola »uporabnika invalidskega vozička«, ki je vrisan v kvadratu temno modre barve. Izdana parkirna karta ima neomejeno veljavnost, namestiti pa jo je treba na vidno mesto na levi notranji strani vetrobranskega stekla za čas parkiranja vozila. kar neko navodilo.

Kako pridobimo do parkirne karte –> nasvet

Prilagamo predpisan obrazec, ki ga nesete k osebnemu zdravniko. Le ta na osnovi zdrvstvene dokuementacije izpolni in podpiše obrazec (seveda če izpolnjujete pogoje iz 53. člena). Izpolnjen obrazec, 2,4 € za koleke, dve sliki nesete na upravno enoto – oddelek za promet, kjer vam na tej osnovi izdajo PARKIRNO KARTO ZA INVALIDA. Upravičen do uporabe parkirne karte za invalida je upravičena oseba – invalid, ki je vpisana + slika, na drugi strani.

Predstavitev parkirne karte za invalida.