PARKIRNA KARTA ZA INVALIDNE OSEBE

UPRAVIČENCI:

 • Oseba, ki ima zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60-odstotno telesno okvaro
 • oseba z multiplo sklerozo,
 • oseba z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30-odstotno telesno okvaro,
 • težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
 • oseba, ki ima najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida,
 • mladoletna oseba, ki je težko telesno in ali duševno prizadeta oziroma je zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirana pri gibanju.

 

KAKO pridobite parkirno karto

 • Izpolnite VLOGO ZA (izdajo, vpis sprememb, nadomestitev) PARKIRNE KARTE ZA INVALIDNE OSEBE.
 • Vlogi priložite odločbo o invalidnosti oziroma potrdilo izbranega zdravnika in dve fotografiji, velikosti 35 x 45 mm.
 • Vse skupaj odnesite na Upravno enoto – oddelek za promet, kjer vam bodo izdali parkirno karto, ki ima neomejeno veljavnost.

 

KDO sme parkirati na parkirnih mestih za invalide

 • Lastniki parkirne karte, ki lahko vozijo motorno vozilo.
 • Spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki sama ne more ali ne sme voziti motornega vozila.
 • Karto je potrebno za čas parkiranja vozila, namestiti na vidno mesto, na levi notranji strani vetrobranskega stekla.

 

VLOGA ZA IZDAJO PARKIRNE KARTE  (prensi obrazec)

POTRDILO OSEBNEGA ZDRAVNIKA (prenesi obrazec)