Slogan skupaj zmoremo več je se zrcali v v naši laični mreži prostovoljcev “INVALID-INVALIDU”, ki v okviru poverjeniške mreže izvajamo samo-pomoč med invalidi. Naš socialna moč pride še posebno do izraza ob izrednih nenadnih dogodkih

  • prometnih nesrečah
  • srčnem infaktu
  • možganski kapi,
  • ob nasilju v družini
  • ob dolgotrajnih težkih bolezni
  • ob izgubi zaposlitve (ni več virov za preživljanje)

Pomoč se nanaša na odpravljanje nujnih gospodinjskih opravil, nakupih v trgovini, manjša hišna opravila. Naš invalid v nesreči ne bo ostal sam. Samopomoč izvajamo tudi v terapevtskih delavnica. Iščemo rešitve  s pogovori in na osnovi primerov pozitivne prakse. Najmočnejši smo v primerih, ko je potreben čas za dolgoročno rešitev problema. V takih primerih skupaj z Rdečim Križem, Društvi upokojencev, Kartas združimo moči in premostimo praznino do sprejete rešitve, ki jo oblikujejo Centri za socialno delo.

Za izjemne primere pripravimo dokumentacijo za koriščenje namenskih sredstev iz vira Zveze delovnih invalidov Slovenije.