SPLOŠNO O PRAVICI

Dodatek za pomoč in postrežbo je mesečni denarni prejemek, ki ga lahko po zakonu pridobijo uživalci pokojnine in določeni zavarovanci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Namenjen je poplačilu dela stroškov, ki jih ima upravičenec, ker zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju za opravljanje osnovnih življenjskih potreb nujno in stalno potrebuje tujo nego in pomoč.

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE

Do dodatka za pomoč in postrežbo ste upravičeni:

 

  • če nujno potrebujete pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,
  • če nujno potrebujete pomoč in postrežbo za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb,
  • ob slepoti in slabovidnosti,
  • ob zmanjšani zmožnosti premikanja za najmanj 70 odstotkov.

 

Več o upravičenosti in pridobitvi pravice na tej povezavi

https://www.zpiz.si/cms/content2019/dodatek-za-pomo-in-postrebo#x1