Kaj je GO-šofer?
BREZPLAČNA STORITEV PREVOZA.

Kdo lahko koristi to storitev?
OBČANI MESTNE OBČINE NOVA GORICA, STAREJŠI OD 65 LET.

Za katere namene se lahko koristi brezplačen prevoz?
PREVOZE SE LAHKO KORISTI ZA OBISK:
• ZDRAVNIKA, ZOBOZDRAVNIKA
• SPLOŠNE BOLNIŠNICE DR. FRANCA DERGANCA V ŠEMPETRU
• LEKARNE
• JAVNIH USTANOV (Občina, Upravna enota, CSD,…)
• TRGOVINE (samo enkrat mesečno)

Na katerem območju se izvajajo brezplačni prevozi?
NA OBMOČJU GORIŠKE REGIJE.

Kako si zagotovite brezplačen prevoz?
VSAJ TRI DNI PREDEN ŽELITE BREZPLAČEN PREVOZ POKLIČITE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO (05) 30 21 387, OD PONEDELJKA DO PETKA MED 8. IN 16. URO. V TEM ČASU SE PREVOZI TUDI OPRAVLJAJO.

Kdo izvaja brezplačne prevoze?
PROSTOVOLJCI.

Koordinator prevozov je:
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH Nova Gorica.