V okviru letošnjih programo delavnic pripravljamo DELAVNICO “NAČELA ZDRAVE PREHRANE”. Na delavnico se lahho prijavite do 28. maja 2012 na telefon Društva MDI Gorica 302 64 78. Načrtovan začetek je predviden v mesecu juniju 2012 ob torkih.

Zdrava prehrana predstavlja za invalida (predvsem za tiste z gibalnimi omejitvammi) poemben korak v smeri izbojšanja kvalitete življenja. Predstavlja eden ključnih faktorjev zdravega življenja. S temi delavnicami bomo osveščali invalide, da je zdrav način prehranjevanja 3/4 zdravja.

Prijave sprejemamo do 28 maja 2012 preko telefona na sedežu društva. Z delavnico pričnemo, ko bomo zbrali skupino 15. udeležencev. ČAKAMO NA VAŠE PRIJAVEZdrava prehrana