Spoštovani člani Društva MDI Goriške

V pdf formatu vam posredujemo Zapisnik volilno – programske seje Občnega zbora Društva MDI Goriške, ki se je odvijal v SOBOTO, 26. marca 2011 s pričetkom ob 9.45 minut.

Na volilno programski seji Občnega zbora Društva MDI Goriške

  • Izvolili novo vodstvo društva za mandatno obdobje 2011 – 2015
  • Sprejeli poslovno poročilo za leto 2010
  • Sprejeli poroćilo nadzornega odbora za leto 2010
  • Sprejeli poročilo častnega razsodišča za leto 2010
  • Sprejeli program dela (vsebinski in finančni del) za leto2011

Več v dokumentu pdf –> zapisnik seje občnega zbora

 

Predsednik

Društva MDI Goriške

                                                                       mag. Valter Adamič