MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE podpira zbiranje podpisov za razpis referenduma, ki bi omogočil vsem državljanom, da podprejo invalide v prizadevanjih, da postanejo ustvarjalni potencial zagotavljanja ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE.

ZA REFERENDUM FIHO

Zakaj “NE-pravična delitev” med INVALIDSKE in HUMANITARNE organizacije? Kot da so uprabniki teh programov (invalidi in državljani pomoči potrebni) na različnih bregovih. Kdo nas ločuje? Kdo trdi da je razmerje delitev sredstev FIHO edino pravično razmerje (50% : 50%.) KDO JE KDO? Kod dokaz jemljejo zadnje prijave programov na javni razpis fundacije FIHO (81 prijav za HUMANITARNE, 21 prijav za INVALIDSKE organizacije.)  –> da je to nepravično. Nobeden se pa ne vpraša, kaj se skriva za temi prijavami.

V našem društvu pričakujemo cca 11.000 € za finaciranje posebnih socialnih programov  za leto 2012 iz sredstev FIHO, kar predstavlja cca 20 % sredstev  društva, ki pokriva 6.400 delovnih invalidov iz območja vseh šestih občin (Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Miren-Kostanjevica). V društvu, ki deluje na osnovi prostovoljstva, je včlanjenih preko 1000 članov. Oglejte si naše spletne strani. Sprašujem vas – ali si zaslužimo, da v imenu PRAVIČNOSTI, nam odvzamejo cca 2.500 € in jih prerazporedite HUMANITARNIM ORGANIZACIJA. Naš odgovor je DA – RDEČEMU KRIŽU, DA – KARITASU. Nikakor pa ne pristajamo, da se sredstva prerazporeja izvajalcem, ki za profesionalno plačo pišejo vsečne programe, ki pa so inovativno bolj usmerjeni k lastnemu “zaslužkarstvu”.

  • DRŽAVA NAJ SE ZBUDI
  • Osebna asistenca – to je ločnica med ŽIVLJENJEM IN SMRTJO
  • TO JE TEMELJNO ČLOVEKOVO DOSTOJANSTVO

Ta vojna PRAVIČNOSTI je bolj vojna med Izvajalci storitev, kot pa vojna med INVALIDI in OBČANI POMOČI POTREBNIM. Bojimo se, da  bodo v primeru potrditve ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE SLOVENIJE podprli tiste sile, ki si želijo sprememb v smeri “revanšižma” v smeri “stradanja prostovoljstva” na račun “Zaslužkarjev” in “Profesionalcev”.

Ogljete si tudi dopis NACIONALNEGA SVETA INVALIDSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE, s katerim posreduje odločitev o začetku zbiranja podpisov za referendum (Dokument 158/S-i/2011 z dne 16.11.2011)

ZATO NE PODPIRAMO SPREMEBO ZAKONA  in vas pozivamo, da pdprete ta referndum, ki pomeni ODLOČNI NE – da postanemo invalidi žrtve “pravičnosti” in odločni NE, da postanemo breme družbe – predmet socialnih transferjev.

  • ŽELIMO ŽIVETI.
  • Želimo biti USTVAJRALI, KREATIVNI –
  • ŽELIMO ŽIVETI ČLOVEKA VREDNO ŽIVLJENJE

Naprošamo vas da podprete izvedbo referenduma, ki bi nam omogočil, da INVALIDI z vašo podporo v življenju postanemo NE-INVALIDI.

Prilagamo obrazec “PODPORA REFERENDUMU”. Vaš podpis morate obvezno podpisati pred uradno osebo v UPRAVNI ENOTI oziroma KRAJEVNEM URADU.

Izpolnjen in overjen obrazec dostavite oz. pošljite do15 decembra  2011 na naslov MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE, Sedejeva ulica 8; 5000 Nova Gorica.

FIHO NSIOS refrenddum

Predsednik

Društva MDI Goriške

                                                             mag. Valter Adamič