Spoštovani

  • člani Medobčinskega društva invalidov Goriške
  • delovni invalidi Občin Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Mestni občini Nova Gorica

Smo sredi velike preizkušnje s katero se srečujemo invalidi na Goriškem. COVID19 postavlja nova pravila našega delovanja. Praktično smo morali ustaviti vse programe, ki so povezani z druženjem (skupinska telovadba; telovadba v bazenu; izleti, srečanja; delavnice ročni del; ekipni športi – treningi šaha, pikada, balinanja, streljanja, kegljanja, kulturne prireditve).

V DRUŠTVU SE BOMO V TEJ EPIDEMIJI OMEJILI NA NEPOSREDNE KONTAKTE. IZOGIBALI SE BOMO STIKOV, KI BI LAHKO BILI MOŽEN VIR OKUŽBE SEBE IN SVOJIH BLIŽNJIH. V ČASU EPIDEMIJE JE OPERATIVNI KOORDINATOR  RAZREŠEVANJA PROBLEMOV OBČINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE V OBČINI. PO TELEFONU BODO DOSEGLJIVI TUDI NAŠI POVERJENIKI NA TERNU.

Kljub tem omejitvam pa moramo in bomo ostali z vami. Do preklica epidemije oz. rdeče regije na goriškem bomo ZAGOTAVLJALI dosegljivi po telefonu  05 302 64 76; GSM telefon .041 371 911 oz na Email: invalidi.goriske@amis.net.

Pravno pomoč in usmerjanje pri pridobivanju pravic iz naslova Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanja in Zavoda za zdravstveno zavarovanje bomo izvajali na daljavo. Na daljavo bomo tudi izvajali usmerjanje v ovkiru Upravne enote Nova Gorica in Centra za socialno delo Nova Gorica.

Obiski na sedežu društva SO MOŽNI LE OB PREDHODNEM DOGOVORU preko telefona ob strogem upoštevanju ukrepov, ki so opredeljeni z odlokom vlade in priporočili NIJZ. (Obvezno nošenje mask. Dosledno razkuževanje rok bo vstopu v društvene prostore). Osebam z prehladnimi obolenji NI DOVOLJEN vstop v društvene prostore.

VARUJMO SEBE IN BLIŽNJE Z IZVAJANJEM VSEH ZAHTEVANIH UKREPOV.

Roman Tušar
Predsednik Društva MDI Goriške

Kategorije: Obvestila