Medobčinsko društvo invalidov Goriške nudi vsem delovnim invalidom pravno pomoč pri varovanju in uveljavljanju pravic s področja:
• delovnega prava,
• zdravstvenega,
• pokojninskega,
• invalidskega in
• drugih socialnih zavarovanj.

Člane, ki v naši informacijski pisarni iščejo pomoč s usmerimo na PIC (Pravno informacijski center nevladnih organizacij), ki ima z Zvezo delovnih invalidov Slovenije sklenjeno pogodbo za pravno pomoč vsem članom ZDIS-a.
Na tej povezavi www.zdis.si/vprasanja-odgovori si lahko ogledate najpogostejša vprašanja in odgovore, ki jih je pripravil PIC.