Medobčinsko društvo invalidov Goriške izhaja iz Društva invalidov, ki je bilo ustanovljeno leta 1977 in danes povezuje približno 1000 delovnih invalidov. Društvo s sedežem v Novi Gorici, deluje na območju občin Brda, Kanal ob Soči, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Mestna občina Nova Gorica. Pokriva območje, na katerem živi in dela čez 6.400 delovnih invalidov in je vključeno v Zvezo delovnih invalidov Slovenije, ki vključuje 69 društev in združuje preko 58.000 članov, kateri predstavljajo polovico vseh invalidov, ki so vključeni v invalidske organizacije. V okviru Severno Primorske pokrajine sodelujemo z društvi delovnih invalidov MDI Krn Tolmin, DI Ajdovščina-Vipava, DI Dornberk, DI Idrija-Cerkno. Prav tako uspešno sodelujemo z drugimi društvi: Društvo paraplegikov, Društvo gluhih in naglušnih in Društvo slepih in slabovidnih.

Ena od ključnih nalog društva je vključevanje invalidov v delovne procese, skratka iskanje zaposlitve in ohranjanje delovnih mest za invalide. Pomemben delež delovanja društva predstavljajo tudi posebni socialni programi, ki jih financirajo Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in lokalne skupnosti. V okviru posebnih socialnih programov se za člane društva organizirajo najrazličnejše dejavnosti, ki jih usmerjajo v zdrav življenjski slog. Izvaja se telovadba v bazenu in telovadnici pod vodstvom terapevta, razna predavanja s področja zdravstva, merjenje krvnega pritiska, holesterola in krvnega sladkorja, … Delovni invalidi MDI Goriške se lahko vključujejo v različne športne aktivnosti (kegljanje, balinanje, strelstvo, šah, pikado), organizirane so delavnice (računalništvo, ročna dela, digitalna fotografija, računalniško opismenjevanje…), ekskurzije, srečanje s sorodnimi društvi, naši poverjeniki obiskujejo težje invalide, ki jim priskočijo na pomoč, če je to potrebno. Koristijo lahko tudi cenovno ugodne počitniške zmogljivosti, na voljo jim je brezplačna pravna pomoč … Preko ZDIS-a se izvaja projekt »Pedagoška akcija« v sodelovanju z vsemi šolami na območju, ki ga pokrivamo.

Društvo si zelo prizadeva, da se delovni invalidi zaradi invalidnosti ne počutijo zapostavljeni v družbeni sredini, v kateri živijo, temveč so enakopraven člen te družbe. Prav zato se v zadnjih letih izvaja program Občina po meri invalidov, s katerim se občine, skupaj z MDI Goriške, trudijo pri odpravljanju arhitektonskih, vsebinskih, organizacijskih in miselnih ovir. Vse to prispeva k izboljšanju življenjskega in delovnega okolja za invalide.