logo as

Zavarovalnica  Adriatic Slovenica d.d. (AS) je dolgoletni poslovni partner društva MDI Goriške. Že več kot 10 let so pri AS-u zavarovane tako premičnine, kot tudi nepremičnine (poslovni prostori, oprema, računalniška mobilna učilnica, kombi za prevoz težkih invalidov). V teh letih je zavarovalnica sponzorirala dva velika projekta: »Stopniščna dvigala” v mestni občini Nova Gorica in zavarovanje mobilne računalniške učilnice v času izvajanja projekta, vsako leto pa AS sponzorira tudi “Obvezno-avtomobilsko zavarovanje”, za kombi, s katerim društvo prevaža težke invalide.

 

NOVE DIMENZIJE VARNOSTI

V Adriaticu Slovenici vsak dan zagotavljajo celovito zavarovalno zaščito in prepoznavajo tveganja za večjo varnost svojih strank. Strankam nudijo strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij ter jim stojijo ob stranki tudi ob nastanku škod. Najhitrejšo pot do popravila avtomobila zagotavljajo v mreži Moj servis, z napredno rešitvijo, portalom Moj AS, pa omogočajo dostop do zavarovalnice preko spleta.

 

 

kombi_MDI       Drzavno1 2010      dvigalo3