Sponzorji - donatorji

Adriatic_Slovenica

ZAVAROVALNICA »ADRIATIC-SLOVENICA« - Naš sponzor   Zavarovalnica »Adriatic-Slovenica« je dolgoletni poslovni partner našega društva. Že več kot 10 let imamo pri njih zavarovane tako premičnine, kot tudi nepremičnine (Poslovne prostore, Opremo, Računalniško mobilno učilnico, kombi za prevoz težkih invalidov). V teh letih so nam sponzorirali dva velika projekta »Stopniščna dvigala" v mestni občini Nova Gorica, Zavarovanje mobilne računalniške učilnice v času izvajanja projekta.  

Pred kratkim smo tudi podpisali sponzorsko pogodbo s katero nam sponzorirajo "Obvezno-avtomobilsko zavarovanje" za kombi, s katerim prevažamo težke invalide. 

       kombi_MDI       Drzavno1 2010      dvigalo3

                 AdriaticSlovenica   -   M I     S M O     V A Š A    P O M O Č