V aprilu je bila podpisana sponzorska pogodba z Adriatic Slovenica

Na osnovi dolgoletnega uspešnega sodelovanja med MDI Goriške in Adriatic Slovenica, je bila tudi letos podpisana sponzorska pogodba, preko katere bo Adriatic Slovenica krila stroške avtomobilskega zavarovanja za društveni kombi (za prevoz težkih invalidov) ter stroške zavarovanja nepremičnin. Vrednost celotne sponzorske pogodbe je kar 700€.

Adriatic Slovenica d.d. se za nakazana sredstva iskreno zahvaljujemo.

Adriatic Slovenica

Kombi

Kategorije: Novice