Organizatorja tega športnega dneva sta bila učitelj športne vzgoje Egon Wanek in Valter Adamič. Sodelovanje na športnem dnevu v obeh šolah so podprli:

  • Medobčinsko društvo invalidov Goriške,
  • Društvo paraplegikov severne Primorske in
  • Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica

 Športni dan z invalidi v Podružnični šoli Kostanjevica na Krasu

V začetku novembra je potekal športni dan v podružnični šoli v Kostanjevici na Krasu. Učenci so bili razdeljeni po starosti v tri skupine. Posamezne invalidom prilagojene športe so predstavili: Mira in Jordan Jakin – odbojka sede in golbal (igra z zvočno žogo), Marko Sever – para kolesarstvo, Edvard Mihelj – šah za slepe, Ida Peras – pikado. Valter Adamič je predstavil para olimpijske discipline in pripomočke za invalide, kot so: prilagojen avtomobil, invalidski voziček, električni skuter, prilagojeno kolo. Učenci so po skupinah menjaje sodelovali pri vseh aktivnostih.

Športni dan z invalidi na matični osnovni šoli v Mirnu

Na matični šoli smo izvedli športni dan za učence predmetne stopnje. V telovadnici so se najprej pomerili fantje v odbojki sede in v igri z zvočno žogo.

Med premorom so invalidi predstavili učencem od 3. do 5. razreda problematiko invalidnosti in pripomočke, ki invalidom olajšajo življenje in jim omogočajo čim večjo samostojnost pri vsakdanjih opravkih. Sledile so športne igre v telovadnici za dekleta.

Učenci so pokazali zanimanje za invalidski šport in tudi borbenost pri športni igri. Taka druženja so poučna in veliko prispevajo k razumevanju invalidske problematike ter razvijajo čut za ljudi s posebnimi potrebami.

Zelo sem naklonjena takšnim oblikam sodelovanja med šolo in različnimi društvi, ki lahko s svojimi vsebinami popestrijo in obogatijo dneve dejavnosti naše šole. Menim, da je še posebej dragoceno sodelovanje z invalidi, oz. neposredno srečanje učencev različnih starostnih stopenj z njimi v okviru aktivnosti, ki nam jih lahko ponudijo ob takšnih dogodkih. Ob zastavljenih zvedavih vprašanjih s strani učencev in odprtimi odgovori invalidov, še sploh pa aktivno sodelovanje in druženje v invalidskih športnih disciplinah so poti po katerih učenci in otroci izkušenjsko spoznavajo, da smo vsi ljudje, da smo si enaki navkljub različnostim, ki so naše individualne posebnosti. Pozitivna izkušnja druženja z usvojenim spoznanjem, da za sodelovanje in medsebojno druženje ni ovir, saj »kjer je volja, tam je pot«, je tudi ključ k preseganju predsodkov v povezavi z invalidi, oz. z ljudmi s posebnimi potrebami, ki so med nami in ki želijo prispevati po svojih močeh k boljši družbi in toplejšim medosebnim odnosom.

 Zahvaljujem se vsem invalidom – športnikom, ki so učencem predstavili svoje športne discipline in jim omogočili bogato izkušnjo ne samo športnega pač pa tudi čisto človeškega druženja za katerega v naglici delovnega dneva prevečkrat dopuščamo, da gre mimo nas. Hvala vam in še bomo sodelovali.

 ravnateljica O.Š Miren:  Mag. Nikolaja Munih

 

Še nekaj razmišljanj Adamič Valterja.

Moram priznati, da za nas invalide predstavljata organizacija in izvedba športnega dneva svojevrstni izziv. Še posebno težko je bilo prvič govoriti o športni dejavnosti invalidov najmlajšim šolarjem. Nekoliko nas je skrbelo, kako nas bodo sprejeli.

Začetna trema, malo strahu – vse se je v hipu razblinilo tako kot sončen dan, ki je pomenil za vse nas toplo spoznanje, da prihajajo učenci iz družinskih okolij, kjer razvijajo sočutni odnos do starejših (nonotov in non), bolnikov in invalidov. Zvedava vprašanja so kar deževala, kot na primer: »Kdo vam dela take čevlje?«

K uspešni izvedbi športnega dneva so dali pomemben delež učitelji POŠ Kostanjevica na Krasu, vodstvo in učitelji Osnovne šole Miren in tudi podpora župana in občinske uprave Občine Miren – Kostanjevica.

Vlaganje čuta (sočutje, ljubezen, pomagati sočloveku) do invalidov predstavlja velik človeški socialni kapital, ki vodi k povezovanju, sprejemanju in sodelovanju na vseh področjih družbenega življenja. Spoznanje, da v stiski nisi sam, predstavlja velik potencial za vsakega posameznika za srečo, razvoj in osebnostno rast posameznika, skupnosti in občine.

Zahvaljujem se ravnateljici OŠ Miren mag. Nikolaja Munih, vodji podružnične osnovne šole Dragici Jeklin, učitelju športa Egonu Waneku, učiteljskemu zboru obeh šol, občinski upravi in županu Mauriciju Humarju.

 

Kategorije: NoviceŠport