TELESNA OKVARA

I. Splošni pojmi

Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost ali ne.

Vrste telesnih okvar, na podlagi katerih se pridobi pravica do invalidnine in odstotke teh okvar določi minister, pristojen za delo, po predhodnem mnenju ministra, pristojnega za zdravstvo.

II. Pogoji za pridobitev pravice

Natančneje si o pogojih pridobitve statusa preberite na spodnji povezavi:

https://www.zpiz.si/cms/content2019/iii-telesna-okvara