SVETOVANJE V POSTOPKIH – OCENE INVALIDNOSTI

Kaj je invalidnost?

Invalidnost pomeni zmanjšanje možnosti za:

  • zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma

  • poklicno napredovanje

zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali ukrepi medicinske rehabilitacije.

Vzroki za nastanek invalidnosti so:

Če pri vas nastane invalidnost, vas invalidska komisija glede na preostalo delovno zmožnost razvrsti v eno od treh kategorij:

v I.  kategorijo:

  • če niste več zmožni opravljati organiziranega pridobitnega dela ali

  • če niste zmožni opravljati svojega poklica niti nimate več preostale delovne zmožnosti;

v II. kategorijo:

  • če je delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za petdeset odstotkov ali več,

v III. kategorijo:

  • če niste več zmožni za delo s polnim delovnim časom, lahko pa opravljate določeno delo s krajšim delovnim časom od polnega, najmanj štiri ure dnevno oziroma

  • če je delovna zmožnost za svoj poklic zmanjšana za manj kot petdeset odstotkov ali

  • če še lahko delate v svojem poklicu s polnim delovnim časom, vendar pa niste zmožni za delo na delovnem mestu, na katerem delate.

Na tej povezavi www.zpiz.si/cms/content2019/invalidnost-zpiz#x1 so na voljo podrobnejše informacije o področju invalidskega zavarovanja in postopkih ugotavljanja invalidnosti: