FOTOGRAFSKA RAZSTAVA ČLANOV MDI GORIŠKE

V prostorih Kavarne in restavracije Pecivo, na Delpinovi v Novi Gorici, so bili čez celo poletje razstavljeni izdelki delavnice Digitalna fotografije MDI Goriške. Razstava je rezultat dela na terenu, notranjih prostorih in individualnih potovanjih, ki ga je skupina izvedla v preteklih dveh letih.    

V O Š Č I L O

NA PRAGU NOVEGA LETA NAJ VAM »ČAS VLADAR« NAKLONI SPOZNATI PRAVE LJUDI, STORITI PRAVE REČI, UBRATI PRAVE POTI TER V SEBI IN DRUGIH NAJTI LE DOBRE SLEDI.             SREČNO 2020.